درباره شتاب دهنده

شتاب دهنده تخصصی تجارت الکترونیک ، پست هوشمند و لجستیک پیشرفته دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مجوز شتاب دهنده تکاپ

مجوز شتاب دهنده

شتاب دهنده تکاپ با حمایت و سرمایه گذاری شرکت تعاونی مصرف کارکنان پست استان اصفهان با هدف توسعه تجارت الکترونیک و خدمات پستی و لجستیک در استان اصفهان تاسیس شده است.

این شتاب دهنده با محوز رسمی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است.