اولین رویداد تخصصی فصلی ایده پست

اولین رویداد تخصصی فصلی ایده پست توسط شتاب دهنده تکاپ برگزاری می شود. رویداد ایده پست با هدف شناسایی و حمایت از ایده های نو در بخش های تخصصی پست از جمله تجارت الکترونیک ، پست هوشمند و لجستیک پیشرفته برگزار می شود. با هدف حمایت از ایده های نو در بخش های تخصصی پست…

آیین نامه برگزاری رویداد ایده پست

آیین نامه برگزاری رویداد ایده پست در مرکز نوآوری تکاپ   ۱) رویداد ایده پست : این رویداد با هدف جذب ایده های نو در بخش تجارت الکترونیک ، پست هوشمند و لجستیک پیشرفته به صورت فصلی در مرکز نوآوری پست استان اصفهان برگزار خواهد شد.  ۲) اهدف رویداد ۱-۲) آشنایی با ظرفیت ها و…