دوره آموزش اسکرچ ویژه فرزندان کارکنان پست استان اصفهان

دوره آموزش اسکرچ ویژه فرزندان کارکنان پست استان اصفهان دوره آموزش اسکرچ-از مهم‌ترین دلایل توجه کشورهای پیشرفته‌، به آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان، تاثیرات روانشناسی این آموزش‌ها بر کودکان و نوجوانان، توانمندی کودکان و نوجوانان، امکان تولید ارزش و ثروت و همچنین تاثیرات این علم در ساخت آینده‌ی کشور‌ها می‌باشد. مرکز توسعه مهارت…