مسابقه کتابخوانی مقام شامخ مادر

۲۵

شروع آزمون مسابقه کتاب مقام شامخ مادر

پایان آزمون مسابقه کتاب مقام شامخ مادر


مسابقه کتابخوانی کتاب مقام شامخ مادر

به مناسبت هفته جوانی جمعیت مسابقه کتابخوانی کتاب مقام شامخ مادر توسط شورای فرهنگی اداره کل پست استان اصفهان برگزار می شود.

لطفا قبل از شرکت در مسابقه اطلاعات خود را وارد کنید

۱ / ۱۰

معنی آیه " الرجال قوامون علی النساء"

۲ / ۱۰

مهریه سنگین .............

۳ / ۱۰

.....................باید به خانم های که کار تمام وقت یا نیمه وقت را قبول کرده اند ،با مرخصی ،زمان بازنشستگی یا مدت زمان کار روزانه کمک کند تا بتواند به مساله مادری برسد ،به مساله خانه داری برسند .

۴ / ۱۰

مسئله .......مسئله ............مسئله............مسائل بسیار اساسی وحیاتی است .

۵ / ۱۰

.........در عائله وظایفی دارد و آن همان ارکان اساسی خانواده ،تربیت فرزند ،هدایت و تقویت روحی .........است .

۶ / ۱۰

اسلام می گوید که دختر و پسر هر دو ...........باشند ،هر دو باید ...........................باشند .

۷ / ۱۰

کدورت را با .............ازبین ببرید .

۸ / ۱۰

کمک واقعی این است که دو نفر ................برطرف  کننده .

۹ / ۱۰

مهریه و جهیزیه زیاد ،هیچ دختری را خوشبخت نمی کند و هیچ خانواده ای را به آرامش ، سکون و اعتماد لازم نمی رساند اینها.........زندگی است .

۱۰ / ۱۰

شان زن مسلمان بالاتر از این حرف هاست که اسیر ...........و ............و ...................شود .

Your score is

The average score is 91%

۰%