آیین نامه برگزاری رویداد ایده پست

شتاب دهنده تکاپ

آیین نامه برگزاری رویداد ایده پست در مرکز نوآوری تکاپ

 

۱) رویداد ایده پست :

این رویداد با هدف جذب ایده های نو در بخش تجارت الکترونیک ، پست هوشمند و لجستیک پیشرفته به صورت فصلی در مرکز نوآوری پست استان اصفهان برگزار خواهد شد.

 ۲) اهدف رویداد

۱-۲) آشنایی با ظرفیت ها و زیرساخت های فناوری و نوآوری در حوزه تخصصی پست

۲-۲) جذب ایده های نو در بخش های تخصصی پست از جمله تجارت الکترونیک

 

۳)ارکان رویداد

۳-۱) رئیس رویداد

۳-۲) دبیر رویداد

۳-۳)سرمایه گذاران و حامیان (تعاونی مصرف ، شتابدهنده تکاپ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)

۳-۴)صاحبان ایده : صاحبان ایده در فراخوان های رویداد شرکت می کنند و بعد از طی دوره آمادگی در رویداد حاضر خواهند شد.

۳-۵)مربیان (منتور) : مربیان از بین متخصصین در حوزه مدیریت کسب و کار انتخاب می شوند و وظیفه ایشان اماده سازی صاحب ایده برای شرکت در رویداد براساس قواعد و این آیین نامه خواهد بود

۳-۶)داوران (در هر رویداد ۳ داور) : هر رویداد با ۳ داور برگزار می شود. وظیفه داروان ارائه امتیاز براساس ضوابط این آیین نامه به ایده ها می باشد.

۴)محل برگزاری رویداد

مکان برگزاری این رویداد در مرکز نوآوری پست سالن مرکز کار اشتراکی می باشد.

۵)زمان برگزاری رویداد

رویداد به صورت فصلی و هر ۳ ماه یکبار برگزار خواهد شد.

۶)نحوه برگزاری رویداد

۱-۶)تصویب و اعلام سرفصل های موضوعی رویداد توسط دبیر رویداد مشخص و از طریق سایت رسمی رویداد به آدرس tekap.ir و سایر کانال های اطلاع رسانی اعلام می گردد.

۲-۶)هر رویداد با یک نام مختص به خود و همخوان با هدف رویداد برگزار خواهد شد

۳-۶)دریافت و ثبت ایده ها در دبیرخانه شتابدهنده تکاپ  از طریق  فرم های استاندارد ثبت ایده در مهلت زمانی یکماهه

۴-۶)تشکیل تیم های مربیان (منتوری) جهت حمایت و پرورش ایده های وارده به دبیرخانه و استاندارد سازی و آماده سازی ارائه دهندگان در روز رخداد درمدت ۲ هفته

۵-۶)برگزاری نهایی رویداد و ارائه توسط افراد و یا نمایندگان گروه های صاحب ایده

۶-۶)بررسی توسط هیئت داوری و سرمایه گذاران

۷-۶)انعقاد قرار داد توسط شتابدهنده تکاپ با صاحب ایده

۸-۶)تشکیل تیم و استقرار در محل مرکز کار اشتراکی تکاپ

۷)شاخص های قرارداد شتابدهنده با صاحبان ایده

۱-۷)نوع قرارد داد از نوع مشارکت می باشد

۲-۷)سهم سهام صاحب ایده در پروژه ۵ درصد می باشد.

۳-۷)در صورت حضور صاحبان ایده در هسته مرکزی پروژه براساس آورده صاحب ایده (مالی ، مهارتی) به حجم سهام با استفاده از قواعد استاندارد کسب و کار های نوپا اضافه خواهد شد.

۴-۷)سهامداران در کلیه عواید پروژه (اعم از سود و زیان در کلیه بخش ها از جمله برند ایجاد شده ودرآمدهای حاصله) شریک خواهند بود.

۵-۷)قرارداد مشارکت تا زمان وجود آن کسب و کار لازم الاجرا می باشد.

۶-۷)در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری هریک ا ز سهامداران سهام مورد اشاره قابل واگذاری می باشد.

۷-۷)اولویت واگذاری سهام با اعضای هسته مرکزی خواهد بود.

۸) الزامات  ارائه تیم ها در رویداد

۱-۸)رعایت استاندارد های ارائه ایده (محتوای مطلوب و نحوه ارائه استاندارد و تاثیرگذار)

۲-۸)ارائه چشم انداز پروژه ، اهداف و ماموریت ها

۳-۸)نیازهای پروژه

۴-۸)ویژگی های فنی پروژه

۵-۸)ارائه بوم کسب و کار

۶-۸)ماتریس SWOT

۷-۸)ارائه پیش بینی هزینه و درآمد

۸-۸)زمانبندی اجرا (گانت چارت)

۹-۸)معرفی تیم

۹)نحوه داوری

۱-۹)تکمیل فرم داوری توسط هریک از داوران

۲-۹)امتیاز دهی به شاخص های بند (۸) براساس جدول زیر

موضوع رویداد ایده پست : تاریخ برگزاری رویداد :
نام و نام خانوادگی داور
نام و نام خانوادگی و یا نام تیم ارائه دهنده
ردیف عنوان شاخص وزن شاخص امتیاز داور از ۱۰۰ ضرب وزنی
۱ رعایت استاندارد های ارائه ایده ۵
۲ ارائه چشم انداز پروژه ، ماموریت ها و اهداف ۱۰
۳ نیازهای پروژه ۱۰
۴ ویژگی های فنی پروژه ۱۰
۵ ارائه بوم کسب و کار ۱۰
۶ ماتریس SWOT ۱۵
۷ ارائه پیش بینی هزینه و درآمد ۲۰
۸ زمانبندی اجرا ۱۵
۹ معرفی تیم ۵
مجموع ۱۰۰
میانگین وزنی
امضای داور

۳-۹)ارائه فرم ها توسط داوران به دبیرخانه شتابدهنده

۴-۹)پیگیری انعقاد قراردادها توسط دبیرخانه شتابدهنده

 

۰.۰۰ avg. rating (۰% score) - ۰ votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *