ارسال مستندات ثبت ایده

شما می توانید جهت شرکت در رویداد ایده پست فرم ثبت ایده را برای ما ارسال کنید

اگر تاکنون فرم ثبت ایده را دریافت و تکمیل ننموده اید از طریق پیوند زیر فرم مر بوطه را دریافت کنید.

دریافت فرم ثبت ایده جهت شرکت در رویداد ایده پست

    نام شما
    آدرس : اصفهان – خیابان نشاط – اداره کل پست استان اصفهان – طبقه زیرزمین – ساختمان شتاب دهنده تکاپ

    تلفن : ۳۲۱۷۳۲۳۴-۰۳۱

    پست الکترونیک : info@tekap.ir